Temeljem poziva koji je Federalna uprava za robne rezerve u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije uputila poljoprivrednim proizvođačima na području Hercegbosanske županije, a vezano za projekt sufinanciranja jesenske sjetve pšenice, Ministarstvo je zaprimilo ukupno 51 prijavu zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača. S obzirom na broj pristiglih prijava očito je da postoji velika zainteresiranost poljoprivrednih proizvođača za ovaj projekt.

Federalna uprava za robne rezerve predvidjela je da će se sufinanciranje odvijati prema sljedećim standardima: 1 ha 80 litara dizel goriva za obradu zemljišta, 250 kg NPK (15:15:15), 1ha 200 kg KAH 27%, 1ha 250 kg sjemenske pšenice. Po hektaru minimalna proizvodnja pšenice je 5 tona u žetvi- otkupu.

Zaključivanje ugovora s poljoprivrednim proizvođačima Federalna direkcija robnih rezervi planira najkasnije do kraja rujna ove godine. Federalna direkcija robnih rezervi u suradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sufinancirat će jesensku sjetvu pšenice na području šest županija u Federaciji BiH. Ukupna površina na kojoj će Federalna direkcija robnih rezervi ugovoriti proizvodnju pšenice za vlastite potrebe u Federaciji BiH za 2011. godinu iznosi 2 500 ha.