Sastanak zdravstvoU organizaciji Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije jučer je ministar toga Ministarstva Dragoslav Topić u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održao sastanak s ravnateljima domova zdravlja s područja Hercegbosanske županije i Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije na kojem se razgovaralo i analiziralo stanje potrošnje lijekova sa pozitivne liste lijekova na području županije.

Povod za sastanak je bila podnesena informacija Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije o urađenoj kontroli izdavanja recepata pacijentima i vođenju zdravstvenih kartona u domovima zdravlja u 2015. godini. U kontroli su uočene nepravilnosti u propisivanju lijekova i vođenju medicinske dokumentacije. Primijećeno je naročito povećanje izdavanja recepata za korištenje lijekova, a među njima i skupocjenih u liječenju nekih bolesti. Tako je konstatirano da je potrošnja određenih skupocjenih lijekova u kojima je participacija Zavoda 100% u vidnom porastu, a za njihovu potrošnju i izdavanje na recept u tolikoj mjeri nema razložnog medicinskog obrazloženja i uporišta u usvojenoj listi lijekova i načinu propisivanja.

Nepravilnosti su najviše uočene u Domu zdravlja u Tomislavgradu gdje je prosječna potrošnja lijekova na recept koje financira Zavod po osiguranoj osobi daleko veća od prosjeka kojeg ima županija. Da bi se potrošnja propisanih lijekova racionalizirala ubuduće će biti 3 skupine lijekova, a Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije slijedeći tjedan će početi primjenjivati Pravilnik o  dodjeljivanju šifri za propisivanje lijekova čija izrada je pri kraju. Tim Pravilnikom je predviđeno oduzimanje šifri za izdavanje određenih lijekova liječnicima u domovima zdravlja koji se ne budu pridržavali medicinskih normi i standarda. Oduzimanje šifri će biti od 1 mjeseca do pola godine, a Pravilnikom je predviđeno i trajno oduzimanje šifri liječnicima za propisivanje lijekova koji često ili konstantno ne budu poštivali doneseni Pravilnik i medicinske norme.

Ministar Topić na sastanku je naročito naglasio da se moraju provoditi uštede i u potrošnji izdanih lijekova na recept i da je Ministarstvo zajedno sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije odlučno istrajati na tome. Ministarstvo zahtjeva od Zavoda da postupa u skladu s Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, u postupku i načinu izrade liste lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova s liste lijekova i o tome obavijesti Ministarstvo. Ne može se više tolerirati da jedna liječnica propiše recepata za korištenje lijekova za 9 mjeseci u iznosu od 140.000,00 KM. Te uštede prema analizama trebaju biti oko 10% od sadašnjeg iznosa potrošnje propisanih lijekova na recept i ona će biti vraćena zdravstvenim ustanovama.

Na sastanku je zaključeno da su navedene nepravilnosti samo vrh ledenog brijega i da će daljnje neracionalno trošenje novca za lijekove dovesti u još težu situaciju zdravstvene ustanove. Naglašeno je na sastanku da se pohvaljuju svi liječnici koji svojim radom doprinose zdravlju pacijenata i koji se racionalno odnose prema zdravstvenom novcu, vodeći računa o propisanoj količini lijekova uz uredno vođenje zdravstvenih kartona i poštivanju doktrina za pojedine lijekove.