Tri lokalne nevladine udruge, Centar Mladih Livno, Udruga pčelara Vrisak i Udruženje građanki „Grahovo“u srijedu, 5. travnja 2011. godine su u Livnu potpisali ugovore s UNDP GEF projektom KARST za implementaciju projekata u vezi sa bioraznolikosti i lokalnim razvojem.

Projekt Centra mladih Livno“ U susret reintrodukciji i uzgoju riječnih rakova” pokušava doprinijeti očuvanju i poboljšanju biološke raznolikosti Livanjskog polja i vezanih ekosustava kroz ostvarenje specifičnog cilja: stvoriti uvjete za dugoročnu održivost populacija plemenitog i bjelonogog raka (Astacus astacus i Austropotamobius pallipes) u vodotocima Livanjskog polja.

Pčelarska udruga Vrisak će tokom provođenja projekta “Proizvodnja i unapređenje pčelarske proizvodnje“ raditi na obuci članova iz djelokruga pčelarstva i pčelararskog gospodarstva kako bi na što bolji način primijenili nove spoznaje uz nabavku odgovarajuće opreme (vrcaljka i topionik).

Projekt Udruženja građanki Grahovo “Kreativnošću i tradicijom do ekonomske stabilnosti povratnika” će pokušati utjecati na smanjenje nezaposlenost povratničke populacije i na poboljšanje njihovog društveno ekonomskog statusa putem obnove starih zanata kao što su tkanje i šivanje i opremanje radionice.

Putem dodjele mikrokapitalnih grantova Karst projekat podržava strateški pristup ekonomskom razvoju i potiče ekonomske aktivnosti i stvaranje prihoda. Ova tri odabrana projekta, od osam zaprimljenih, se direktno odnose na zaštitu okoliša, prirodu i bioraznolikost, te doprinose razvoju prihodovnih mogućnosti lokalnog stanovništva i u skladu su s principima dugoročne održivosti.

Ukupni iznos sredstava koja je UNDP GEF Karst projekt obezbijedio za ova tri projekta je 35.000 KM dok su nevladine udruge doprinijele sa 14.000 KM svojih sredstava.