Na današnjoj 96. sjednici Vlada je nakon prezentacije Prostorne osnove Prostornog plana Hercegbosanske županije, usvojila Odluku o usvajanju Prostorne osnove za izradu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije. Prostornu osnovu za izradu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za razdoblje 2005.-2025. godina čine tekstualni i grafički dio izrađeni od Nositelja izrade Prostornog plana – Urbanističkog zavoda Republike Srpske Banja Luka, koji je i prezentirao Prostornu osnovu.

Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi prostornog plana za područje Hercegbosanske županije. Spomenutom Odlukom je rečeno da se Prostorni plan za područje Hercegbosanske županije radi za vremensko razdoblje od 2005.-do 2025. godine, a izmjenom je rok na koji se odnosi primjena Prostornog plana korigiran na period 2008.-2028. godine. Orto foto podloge za izradu Prostornog plana rađene su u 2008. godini, te je iz tog razloga, isto kao i kod Prostornog plana FBiH, navedeno razdoblje uzeto je kao mjerodavno za implementaciju Prostornog plana. Zastupnici u skupštini tražili su također izmjenu vremenskog razdoblja za koji se plan radi. Razmatrana je i Deklaracija o proglašenju Hercegbosanske županije područjem Ekološke županije. Temeljnim odrednicama Deklaracije područje Hercegbosanske županije definirano je kao područje od iznimne geološke, morfološke, hidrološke i biološke vrijednosti. Deklaraciju će u formi prijedloga nakon ponovnog razmatranja Vlada uputiti u skupštinsku proceduru.