Na zadnjoj sjednici Vlada je razmatrala informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o Pravilniku o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi. Prema riječima ministra pravosuđa i uprave Slavka Materića cilj Pravilnika je pravosnažno osuđenim osobama uz njihov pristanak omogućiti zamjenu kazne zatvora do šest mjeseci radom za opće dobro. Ministar je dodao da je riječ o posebnoj kazneno-pravnoj mjeri, odnosno mjeri iz kategorije alternativnih kaznenih sankcija, koju u zakonom predviđenom postupku odredi sud. Cilj alternativne kaznene sankcije je programima izbjeći negativni utjecaj zatvorskih ustanova i osigurati bolji oblik resocijalizacije osuđene osobe i njegove reintegracije u društvu, kao i pomoći osuđeniku da zadrži veze sa svojom obitelji i zajednicom. Smatra se da je učinkovitost alternativnih mjera po predviđenim programima uspješnija od kazne zatvora.

Ministar Materić je pojasnio da je Pravilnik omogućio osuđenim osobama za lakša krivična djela zamjenu za rad za opće dobro što do sada nije bio slučaj.
Osuđenici koji pristanu na zamjenu zatvorske kazne mogu rad obaviti u državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, s tim što bi djelatnost trebala biti ekološka, komunalna, humanitarna, uslužna kao i druga djelatnost za koju Ministarstvo smatra da može postići svrhu rada za opće dobro.

Ministarstvo će u roku od 90 dana pristupiti provedbi ovog Pravilnika i donijeti i sljedeće provedbene propise: Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti izobrazbi i evidenciji povjerenika, Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima i Naputak o matičnoj knjizi i osobnom listu osuđenika. Također, Ministarstvo će zaključiti i ugovore s poslodavcima u obavljanju rada za opće dobro.

Za provedbu postupka izvršavanja kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi nadležno je Ministarstvo pravosuđa i uprave.