Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici održanoj 19. svibnja 2017. godine, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa.

Raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom Odlukom vršit će se sukladno s općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji utvrđuju se za svaki transfer posebno, a posebni kriteriji utvrđuju se za pojedinačne programe unutar transfera.

Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Pozivi s viših razina vlasti