Radna grupa  Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa  u Vladi Hercegbosanske županije za izradu Pedagoških standarda i normativa za srednje škole Hercegbosanske županije danas je održalo prvi sastanak. Tijekom sastanka usuglašen je sadržaj radne verzije i podijeljeni su poslovi koje treba uraditi do 26. lipnja 2015. godine kako bi standardi i normativi prema pravilima struke bili strateški dokument.

Temelj tog veoma bitnog dokumenta bit će podaci o broju rođene i upisane djece od 2008. godine na prostoru Hercegbosanske županije. Radna grupa je već u fazi simulacije postojećeg stanja i očekivanja onoga što bi ubuduće trebalo biti prilikom primjene Pedagoških standarda i normativa u srednjim školama na području Hercegbosanske županije.

Istovjetno s tim rade se i precizni podaci o financijama, kadrovima, objektima, pedagoškim i didaktičkim pomagalima, stručnim usavršavanjima i drugim neophodnim potrebama koje će nastavni proces u  srednjim školama približiti Europskom standardu. Dinamiku provođenja Pedagoških standarda i normativa odredit će Ministarstvo sukladno specifičnostima i financijskim mogućnostima Hercegbosanske županije.

Sastanku u prostorijama Ministarstva znanosti,prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije nazočili su: Sanela Popović, predsjednica Radne grupe i članovi Ladislav Kutleša, predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Hercegbosanske županije, Ante Kutleša, ravnatelj Gimnazije u Tomislavgradu i u ime županijskog Ministarstva prosvjete, kulture i športa, Tomislav Buljan.