IMG_8236Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Rebalans plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2015. godinu sukladno odredbama članka 27. Zakona o proračunima u Federaciji BiH Vlada će dostaviti Skupštini Hercegbosanske županije koja daje suglasnost na Rebalans Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije izvanproračunskog fonda za tekuću godinu.

U Rebalansiranom Planu prihoda i rashoda Zavod za zdravstveno osiguranje u 2015. godini ostvarit će višak prihoda u iznosu od 543.205,00 KM u 2015. godini.

Nakon razmatranja donesena je i Odluka o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. Ovom Odlukom utvrđuje se privremeno financiranje Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju sljedeće godine u iznosu od 6.500.000,00 KM. Vlada je danas donijela i Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine u visini od 15.500.000,00 KM.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Dragoslava Topića kao ovlaštene osobe u ime Vlade Hercegbosanske županije za sudjelovanje u postupku usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na području Federacije BiH sa Zakonom o radu.

Ana Vrdoljak iz Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije donesenim Rješenjem imenovana je za člana Savjeta plana za izradu prostornog plana područja posebne namjene „ Klekovača“ na području Republike Srpske.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Na sjednici razmatrana je i Informacija glede uspostave Razvojne Agencije Hercegbosanske županije i potreba za osnivanjem Službe za upravljanje razvojem i Europske integracije. Temeljni cilj Razvojne Agencije je sveukupni razvoj županije, a njena uloga i  zadaci su: planiranje i razvoj županije, razvoj malih i srednjih poduzeća, razvoj ljudskih kapaciteta, razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, razvoj turizma i okoliša i razvoj energetskog sustava.

U tom kontekstu donesena su dva zaključka u kojima se prihvaća Informacija glede uspostave Razvojne Agencije i potreba za osnivanjem Službe za upravljanje razvojem i Europske integracije i u kojima se zadužuju ministarstvo pravosuđa i uprave, Stručne službe Vlade i Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije da poduzmu aktivnosti oko formiranja Razvojne Agencije i Službe za upravljanje razvojem i Europske integracije.