Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije s partnerima iz Hrvatske, BiH i Crne Gore provodi projekt Zdrava prehrana predškolske djece (HEPSC) u okviru programa IPA Cross – Border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi.

Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 EUR, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 EUR. Projekt traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.

Cilj projekta je poboljšanje prehrambenih navika i ukupnog zdravlja djece kroz podizanje svijesti o potrebi stjecanja zdravih životnih navika kod predškolske djece i unapređenje sustava kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama.

Važna sastavnica projektnih aktivnosti bile su online radionice o zdravoj prehrani za predškolsku djecu u Hercegbosanskoj županiji. Stručnjakinja za prehranu Marijana Zubac prezentirala je projektne teme kroz dvadeset online radionica za odgajateljice i tri online radionice za kuharsko osoblje budući da se zbog pandemije COVID-19 nije moglo fizički ući u ove predškolske ustanove koje su u trenutku formuliranja projekta bile operativne u ovoj županiji i određene kao krajnji korisnici.

Radionicama su nazočile odgajateljice i kuharsko osoblje sedam predškolskih ustanova iz Hercegbosanske županije:

Leptirići iz Glamoča (Janja Martina Katović, Antonija Popović, Željka Radivojša);

Mali Princ iz Livna (Jelena Perković, Josipa Mihaljević, Božica Čeko);

Pahuljica iz Kupresa (Nada Rebrina, Snježana Ravančić, Zrinka Ćavar);

Sunčani most II iz Livna (Danijela Čeko, Aida Pivčić, Suada Pivčić);

Majka hrabrost iz Drvara (Tanja Malbašić, Duška Knežević, Mirjana Pećanac);

Tomislavgrad iz Tomislavgrada (Ružica Zrno, Filomena Višić);

Pčelice iz Livna (Danijela Matković, Tonka Perković, Maja Gasal).

U ime Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije ministar Momčilo Bajić uručio je televizore i edukacijsko-promotivni materijali te zahvalio ravnateljima i djelatnicama navedenih ustanova na njihovoj velikoj podršci i sudjelovanju na radionicama jer su time omogućile da ovaj projekt uspješno uđe u slijedeću fazu provedbe: edukaciju 250 roditelja i edukaciju 250 djece u ustanovama za koju je bilo neophodno osigurati sedam televizora.

Druga važna sastavnica ovog projekta je nabava nove laboratorijske opreme za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za čije je laboratorijsko osoblje ovo ministarstvo već osiguralo edukaciju. Uporabom nove laboratorijske opreme provodit će se analize zdravstvene ispravnosti i hranidbenog sadržaja obroka koji se pripremaju i služe u predškolskim ustanovama Hercegbosanske županije. Planirana je i nabava softvera za planiranje prehrane i uspostava savjetovališta za pravilnu prehranu djece u navedenom zavodu.

„Ministarstvo će nastaviti generirati projekte daljnjeg opremanja zdravstvenog i socijalnog sustava potrebnom medicinskom i nemedicinskom opremom, projekte daljnje informatizacije kao i projekte čija je svrha racionalizacija i uspostavljanje funkcionalnijeg zdravstvenog i socijalnog sustava u Hercegbosanskoj županiji“, kazao je je ministar Bajić.

«Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Sadržaj ove publikacije predstavlja isključivu odgovornost Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i ne predstavlja stajališta Europske unije.»