Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) jučer je u Sarajevu uručila Aplikaciju za proaktivno praćenje provođenja antikorupcijskih strategija i akcijskih planova predstavnicima timova za borbu i sprječavanje korupcije koji djeluju na razini F BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i županija.

Nakon ceremonije, a s ciljem jačanja međusobne suradnje i planiranja budućih aktivnosti, održan je četvrti koordinacijski sastanak kojem su nazočili predstavnici APIK-a i antikorupcijskih timova. Uručivanje računalne aplikacije izvršio je direktor Agencije za  prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH, Hasim Šabotić.