Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Hercegbosanske županije u dogovoru sa Ministarstvom znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije uručit će donaciju od 60 zemljopisnih karata osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije. Riječ je o 40 zemljopisnih karata BiH i 20 karata BiH i Hrvatske.

Direktorica Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Zdravka Vidović pojasnila je da je riječ o kartama izrađenim u 3D projekciji koje će biti korisne u edukaciji učenika.

Vidović je dodala da je riječ o potpuno novim kartama koje je Uprava dobila u sklopu donacije od Federalne uprave za geodetske i imovinsko –pravne poslove.