Uprava za ceste Hercegbosanske županije prošli tjedan zaključila je Okvirne sporazume za izvođenju radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih/regionalnih cesta u 2010. i 2011. godini.

Okvirni sporazumi su zaključeni po okončanju otvorenog postupka javne nabave sa najuspješnijih ponuđačima i to:
– Okvirni sporazum za izvođenje radova redovitog (bez zimskog ) održavanja županijskih/regionalnih cesta u 2010. i 2011. godini vrijednosti 800.000,00 KM, zaključen sa ponuđačem CESTE d.d. Mostar,
– Okvirni sporazum za izvođenje radova izvanrednog održavanja županijskih/regionalnih cesta u 2010. i 2011. godine vrijednosti 1.200.000,00 KM, zaključen sa ponuđačem LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno.

Prema riječima direktora Uprave za ceste Ivice Kuliša, istog dana su, sukladno Okvirnim sporazumom, sa odabranim Izvođačima zaključeni i Ugovori za izvođenje predmetnih radova u 2010. godini, čime su se stvorile pretpostavke za uspješnu realizaciju usvojenog Plana i programa zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih/regionalnih cesta u 2010. godini.