Uprava za ceste Hercegbosanske županije obavještava da je dana 8. srpnja 2013. godine s poduzećem Livnoputovi d.o.o. Livno zaključila Fazni ugovor broj: 13 kojim je reguliran nastavak izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R416a Prolog – Vaganj (granica RH) na dionici ukupne duljine 1.621,58 m. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 799.236,47 KM.

Isto tako, 22. srpnja 2013. godine, Uprava za ceste je s poduzećem Livnoputovi d.o.o. Livno zaključila i Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u 2013. godini kojim su, u skladu s godišnjim planom i programom održavanja, regulirani radovi u vrijednosti od maksimalno 860.000,00 KM.

Predmetnim radovima je obuhvaćano sljedeće:
– popravak makadamskog dijela županijske ceste R408 Drvar – Glavice (cca 50.000,00 KM);
– mjestimični popravak/obnova kolničke konstrukcije županijske ceste R415 Kupres – Blagaj (cca 90.000,00 KM);
– sanacija kritičnih mjesta na kojim dolazi do plavljenja kolnika (pojedinačna korekcija elemenata ceste, poboljšanje sustava odvodnje) na županijskoj cesti R419a dionice Tomislavgrad – Lipa (cca 700.000,00 KM).