U proteklih mjesec dana Uprava za ceste Hercegbosanske županije potpisala je i započela realizaciju dva ugovora:

– Ugovor o izvođenju radova sanacije županijske ceste R419a, dionica Tomislavgrad – Lipa, potpisan dana 25. 09. 2015. godine. Izvođač radova je poduzeće LIVNOPUTOVI d.o.o Livno, a vrijednost potpisanog ugovora iznosi 578.436,30 KM.

–  Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje (poddionica Svinjača – Blidinje) potpisan dana 28. 09. 2015. godine. Izvođač radova je poduzeće LIVNOPUTOVI d.o.o Livno, a vrijednost potpisanog ugovora je 582.954,57 KM.

Uprava za ceste Hercegbosanske županije ugovore je potpisala nakon uspješno okončanih postupaka javne nabave.