U sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2013. godinu Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije započela je s obukom djece u osnovnim školama na temu zaštita od požara.

Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji sa Službama civilne zaštite općina Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova i Drvara te ravnateljima osnovnih škola ovih općina i vatrogasnim društvima započela je s edukacijom djece osnovnih škola od prvog do petog razreda.

Obukom djece kroz jedan nastavni sat želimo razviti svijest djece o poštivanju pravila i važnosti poznavanja SOS brojeva telefona koji se koriste u slučaju hitnosti, kazala je načelnica sektora za obuku Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije Diana Čačija i dodala da je odgojno-obrazovni zadatak edukacije upoznavanje djece sa situacijama koje dovode do požara, upoznavanje s zanimanjem vatrogasaca i vatrogasnom opremom te kako pravilno reagirati u slučaju požara.

Do konca mjeseca obuka djece trebala bi biti provedena u svim matičnim školama na području naše županije.