Uprava za civilnu zaštitu ponovno je aktualizirala pitanje uklanjanja gromobrana sa ionizirajućim (radioaktivnim) zračenjem koji su osamdesetih godina instalirani na području Hercegbosanske županije. Prema podacima uprave tri takva gromobrana instalirana su na području općine Kupres i jedan u općini Drvar.

Direktor Uprave za civilnu zaštitu Frano Laštro je pojasnio kako je Uprava već podnijela zahtjev Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u čijoj je nadležnosti izdavanje dozvola za demontažu ionizirajućih gromobrana.

Laštro je dodao da će procedura uklanjanja gromobrana započeti nakon dobivanja suglasnost od lokanih vlasti u onim općinama u kojima su gromobrani instalirani. Najveći problem predstavlja nepostojanje zakonske regulative koja bi regulirala obvezu uklanjanja radioaktivnih gromobrana. Tako da se radioaktivni gromobrani demontiraju isključivo na zahtjev vlasnika.