IMG_8566Uprava za ceste Hercegbosanske županije kreditna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM kvalitetno je realizirala na području Hercegbosanske županije. Ocjena je to na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatrana Informacija o utrošku spomenutih sredstava. Manji iznos sredstava u livanjskoj i općini Drvar nije implementiran. Vlada je donijela Zaključak u kojem se daje rok općinama Livno i Drvar da do 29. veljače 2016. godine dogovore s Upravom za ceste Hercegbosanske županije implementaciju preostalih (neutrošenih) kreditnih sredstava. Ukoliko općina Livno i Drvar do navedenog nadnevka ne dostave relevantne dokaze o namjenskom utrošku sredstava ona će se staviti na raspolaganje Upravi za ceste Hercegbosanske županije.

Razmatran je i zahtjev Livanjske općine u kojem se tražila prekategorizacija lokalnih cesta

  • Podhum – Podgradina;
  • Lusnić – Lištani i ceste
  • Smričani – Tušnica u regionalne ceste.

U analizi i raspravi rečeno je da prekategorizaciju cesta radi Vlada Federacije BiH i njeno Ministarstvo prometa i komunikacija uz suglasnost Vlade županije. Nakon opsežne rasprave doneseni su zaključci:

  1. Prihvaća se zahtjev općine Livno broj: 07-23-3267/15 od 12. prosinca 2015. godine, za prekategorizaciju lokalnih cesta Podhum – Podgradina, Lusnić – Lištani i Smričani – Tušnica u regionalne ceste. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da sa Zaključkom upozna Vladu Federacije BiH s ciljem pokretanja postupka prekategorizacije.
  1. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva da formira Povjerenstvo za reviziju Odluke o kategorizaciji cesta Vlade Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na ceste Hercegbosanske županije sa zadaćom da se uzmu u obzir planirane ceste Prometno – prostornom studijom i Prostornim planom Hercegbosanske županijom.
  1. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i Uprava za ceste Hercegbosanske županije da upute primjedbe i sugestije na Odluku Vlade Federacije BiH oko preraspodjele sredstava te da iniciraju uvođenje i jednog od kriterija duljinu cesta.

Vlada je razmatrala Informaciju o stanju kadrovskih potencijala državne službe Hercegbosanske županije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji na snazi je od 21. siječnja 2014. godine. U temeljito iznesenoj Informaciji, koja je primljena na znanje, podrobno se govorilo o: mjerodavnosti Agencije za državnu službu Federacije BiH,  Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH, Pravnom okviru, Registru državnih službenika i Registru namještenika, Oglašavanju i provođenju javnih natječaja – internih oglasa, Ocjenjivanju državnih službenika, Obuci i usavršavanju, Stegovnom postupku, Prethodnom mišljenju o prestanku radnog odnosa i Analizi stanja u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Na sjednici dana je suglasnost na Financijski plan županijskog Zavoda za upošljavanje u 2016. godini. Taj plan će biti upućen u Skupštinsku proceduru Hercegbosanske županije. Ukupni planirani prihodi županijskog Zavoda za upošljavanje u tekućoj godini iznose 4.029.500,00 KM koliko iznose i ukupni rashodi.

Donesena je i  Odluka o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnoj organizaciji Agenciji za privatizaciju za prva 3 mjeseca ove godine. Prema toj Odluci koju je pripremilo Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije županijskoj Agenciji za privatizaciju bit će osigurano za spomenuto razdoblje 56.250,00 KM.

Na prijedlog ministra gospodarstva u Vladi Hercegbosanske županije Aleksandra Štrpca donijeta je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Rudnici ugljena „Tušnica“d.o.o Livno. U privremeni Nadzorni odbor na razdoblje od 3 mjeseca imenovani su Ivan Jozić, predsjednik i članovi Tomislav Pervan, SabahudinĆupo, Zdravko Omazić i Jozo Knez.

Vlada je usvojila Izvješće Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za sudjelovanje u Akciji „Srcem za banku koštane srži“ u Bosni i Hercegovini. Za tu namjenu bit će izdvojeno 3.000,00 KM. Isti iznos na temelju donijete Odluke bit će izdvojeno i Filipu Mihaljeviću iz Livna za iznimno postignuti rezultat u športu koji se kvalificirao u veoma oštroj konkurenciji na Olimpijske igre koje će se ovog ljeta održati u Rio de Janeiru.

Razmatrana su i usvojena izvješća o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispravnosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse, izvješća o radu ispitnog Povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika i izvješće o radu ispitnog Povjerenstva za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu.

Na danas održanoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije donijeta je i Odluka o uključivanju Vlade Hercegbosanske županije u akciji financijske pomoći za teško oboljelu Mateu Janković iz Livna.  Vlada je donijela Odluku o izdvajanju 6.000,00 KM pomoći za liječenje oboljele Matee Janković.