U protekla dva dana, u sklopu UNDP/GEF projekta Integriranje smjernica za očuvanje kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore (KARST Projekt), u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ministarstvom graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske Županije promovirani su materijali usmjereni na podizanje svijesti o bioraznolikosti Livanjskog Polja, te važnosti zaštite tresetišta i ugroženih vrsta ptica i biljaka sa ciljem očuvanja ukupne biološke raznolikosti i prirodne vrijednosti ovog područja.
Kampanja o važnosti bioraznolikosti je predstavljena učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u općinama Livno, Tomislavgrad i Bosansko Grahovo. Svojim zanimljivim sadržajem, koji na jednostavan i slikovit način predstavlja prirodne vrijednosti Livanjskog polja, promotivni materijali su privukli veliku pažnju učenika. Učenicima su podijeljene edukativne brošure i bilježnice koje pružaju informacije o važnosti tresetišta za očuvanje biološke raznolikosti ovog područja.
Koristeći ovaj materijal djeca će moći naučiti nešto više o svom okolišu, te steći nova znanja o važnosti i zaštiti bioraznolikosti. Nastavnici u osnovnim i srednjim školama su sa velikim zanimanjem pratili i prihvatili kampanju. “Ovaj materijal će se svakako koristiti prilikom rada sekcije za biologiju” riječi su jedne od predmetnih nastavnica. U sklopu kampanje, u školama, tri općine i vladi Kantona 10, postavljeni su i promotivni paneli koji, pružaju osnovne informacije, ali i potiču na daljnje interesiranje za jačanje svijesti ljudi o potrebi očuvanje opstanka biljnih i životinjskih vrsta, jer u konačnici, ugrožavanjem drugih vrsta s kojim dijeli planet, čovjek ugrožava i vlastiti opstanak.