UNDP BiH uputio je Poziv nevladinim organizacijama i udruženjima građana za sudjelovanje u obuci u okviru projekta KARST.
U okviru projekta KARST, koji financira Global Environment Facility (GEF) a implementira UNDP, poziv je upućen nevladinim organizacijama i udruženjima građana iz Bosanskog Grahova, Livna i Tomislavgrad za sudjelovanje u obuci za pripremu projektnih prijedloga u skladu sa Drugim Javnim pozivom za predaju projektnih prijedloga projekta KARST. Opći cilj prijedloga projekata koji se mogu predati u okviru  ovog poziva je usmjeren ka projektima i aktivnostima koje su:
•  usmjerene ka zaštiti okoliša, prirode i bioloraznolikosti,
•  usmjerene ka razvoju novih «ekološko prihvatljivih» gospodarskih djelatnosti  ili poboljšanju postojećih djelatnosti
•  doprinose razvoju prihodovnih mogućnosti lokalnog stanovništva.
Dokumentacija i više informacija  može se  dobiti i slanjem zahtjeva sa naznakom KARST obuka i nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry@undp.ba.
Planirana obuka održati će se u Livnu u prostorijama Hotela Park 13. 07.2011. od  08:00 do 17:00 sati. Kranji rok za dostavu prijava na e-mail adresu registry@undp.ba je 11 .07.2011. do 12h.