Iz kruga Doma zdravlja u Drvaru konačno je uklonjeno 100 kubnih metara medicinskog otpada, a urađena je i dekontaminacija cijelog područja. Otpad je uklonila tvrtka GRIOSS d.o.o. iz Gruda, podružnica Jajce.

Inicijativu za uklanjanje otpada pokrenulo je Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, a postupak uklanjanja financiralo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Ministar dr. Horvat je izjavio da su se uklanjanjem otpada stvorili i uvjeti za proširenje zdravstvenih usluga u drvarskom Domu zdravlja jer je medicinski otpad zauzimao veliki prostor.