(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

U tijeku je izrada prednacrta Prostornog plana Hercegbosanske županije

Prednacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije u fazi je izrade, a nakon završetaka bit će upućen u daljnju proceduru.

Prostorni plan za područje Hercegbosanske županije radi za vremensko razdoblje od 2005.-do 2025. godine, a Odlukom koju je usvojila Skupština Hercegbosanske županije u travnju ove godine, rok na koji se odnosi primjena Prostornog plana korigiran na period 2008.-2028. godine.

Prostorni plan treba omogućiti racionalno korištenje prirodnih resursa, zaštitu prostora te usmjeravanje gospodarskog i društvenog razvoja. Kao temeljni dokument Prostorni plan Hercegbosanske županije treba zaustaviti negativni demografski trend iseljavanja i stvoriti uvjete za razvoj gospodarstva.

About Author

Connect with Me: