Prednacrt Prostornog plana Hercegbosanske županije u fazi je izrade, a nakon završetaka bit će upućen u daljnju proceduru.

Prostorni plan za područje Hercegbosanske županije radi za vremensko razdoblje od 2005.-do 2025. godine, a Odlukom koju je usvojila Skupština Hercegbosanske županije u travnju ove godine, rok na koji se odnosi primjena Prostornog plana korigiran na period 2008.-2028. godine.

Prostorni plan treba omogućiti racionalno korištenje prirodnih resursa, zaštitu prostora te usmjeravanje gospodarskog i društvenog razvoja. Kao temeljni dokument Prostorni plan Hercegbosanske županije treba zaustaviti negativni demografski trend iseljavanja i stvoriti uvjete za razvoj gospodarstva.