Sektor poduzetništva, obrta i razvoja pri Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije od prosinca 2009.godine implementira projekt pod nazivom „Održivo upravljanje kamenim agregatima“. Projekt sufinancira Europska unije kroz Program za Jugoistočnu Europu (prvi poziv), a vrijednost projekta iznosi 59.000 eura, od čega 85% vrijednosti financira EU, a 15% Ministarstvo gospodarstva HBŽ. Na projektu je angažirano 14 partnera iz 10 različitih zemalja Jugoistočne Europe, a vodeći partner je Geološki zavod Slovenije. Projekt ima za cilj privlačenje interesa lokalnih koncesionara za recikliranje građevinskog otpada, kako bi se barem jedan dio potreba nadomjestio iz alternativnih izvora i time smanjio utjecaj na okoliš. Projekt nastoji privući pozornost koncesionara za inovativne tehnologije u polju rudarstva i tehnologije, a se projekt se bavi i primjerima najbolje prakse po pitanju rekultivacije i sanacije zemljišta. Promotivnim aktivnostima nastoji se domaćim zakonodavcima približiti relevantna legislativa EU iz branše geologije i rudarstva, odnosno odredbe koje bi bilo potrebno ukomponirati u domaću legislativu, kako bi se ona u što većoj mjeri harmonizirala sa zahtjevima koje EU stavlja pred zemlje potencijalne kandidate i kandidate. U okviru projekta u Livnu će se tijekom listopada 2011. godine planira održavanje regionalne radionice kada će se projektni rezultati prezentirati lokalnim koncesionarima i tijelima uprave.