Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat na jučerašnjem sastanku s predstavnicima OESS- a podržao je inicijativu o potpisivanju Protokola o pomoći žrtvama nasilja u Hercegbosanskoj županiji. Ovim Protokolom žrtvama nasilja trebala bi se osigurati kompletna i adekvatna pomoć, a dokument bi trebao biti potpisan do rujna 2010. godine. Prema zakonu nasiljem u obitelji može se definirati bilo koje djelo koje nanosi fizičku, psihičku, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju.

Ministar Horvat je istaknuo da će se Ministarstvo rada zdravstva, socijalne skrbi i prognanih potpisivanjem ovog protokola aktivnije uključiti u zaštitu žena i djece žrtava nasilja.

„Ovim Protokolom odredit će se principi, procedure, smještaj žrtava i financiranje. Stvorit će se uvjeti koji će osigurati kompletnu i adekvatnu pomoć žrtvama da se oslobode nasilnika, integriraju u društvo i vrate svoje samopouzdanje“- kazao je ministar Horvat.
Cilj Protokola je uspostavljanje multidisciplinarnih timova u zajednicama koji će usmjereno i sveobuhvatno djelovati na unapređenju zaštite i pomoći žrtvama nasilja u obitelji, te na žurnom i efikasnom rješavanju slučajeva.