U suradnji s Federalnom upravom Civilne zaštite i Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencija za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA održala je u Livnu u Hotelu Dinara, 6. i 7. lipnja, seminar na temu Procjena rizika na lokalnoj razini za pripadnike općinskih službi Civilne zaštite Hercegbosanske i Zapadnohercegovačke županije.

U prvome dijelu polaznicima seminara prezentirane su teme iz oblasti procjene ugroženosti u ove dvije županije od strane direktora uprave Civilne zaštite Hercegbosanske županije Frane Laštre i direktora Zapadnohercegovačke županije Tomislava Čužića. Nakon toga predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH g. Idriz Brković izlagalo je temu „Procjena ugroženosti u Bosni i Hercegovini“, a predstavnik Državne uprave zaštite i spašavanja Republike Hrvatske g. Stipan Samardžić upoznao je prisutne s iskustvima u provedbi mjera zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj.

Na kraju prvog dijela ovoga seminara predstavnik DEMA-e dr. Šefik Mujić izlagao je temu iz oblasti zaštite i spašavanja „Procjena rizika u Kraljevini Danskoj“.

U drugome dijelu organizirana je radionica za polaznike seminara s pripremljenim scenarijem rješavanje moguće elementarne nepogode u općini Livno.

Na kraju svi nazočni su dali pozitivno mišljenje o organizaciji seminara i temama koje su prezentirane na seminaru.