Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije organiziralo je u četvrtak 20. lipnja 2013. godine u prostorijama poslovno-trgovačkog centra Forum u Livnu regionalni okrugli stol u sklopu projekta  „Održivo planiranje kamenih agregata u Jugoistočnoj Europi“, akronima SNAP-SEE, sufinanciranog putem Transnacionalnog programa suradnje za jugoistočnu Europu. Na projektu sudjeluje 27 partnera iz 13 zemalja jugoistočne Europe i Turske. Ovaj projekt ukupne vrijednosti od oko 1.7 milijuna eura trajat će 2 godine,  a vodeći partner je Sveučilište Montanuniversität Leoben iz Austrije. Vrijednost projekta na strani Ministarstva gospodarstva HBŽ iznosi 70.000 eura.

U svojem pozdravnom govoru Ministrica gospodarstva Hercegbosanske županije Anka Papak Dodig naglasila je da je ovaj projekt, sufinanciran od Europske unije, od velikog značaja za ovu županiju i da je jedan u nizu projekata koje implementira ovo ministarstvo. „Ovakvih će projekata biti još daleko više u narednom razdoblju“ – istaknula je ministrica Papak Dodig.

Ivana Suša, pomoćnica ministrice gospodarstva ove županije, naglasila je da je cilj ovog projekta povećati svijest svih dionika koji su na bilo koji način uključeni u proces eksploatacije kamenih agregata (javna uprava, poduzeća, zavodi, nevladine udruge itd.) o potrebi održivog planiranja. Cilj je također stvoriti alat za potporu državnom i regionalnom planiranju primarnih i sekundarnih kamenih agregata u zemljama JI Europe.

Robert Kaselj iz Ministarstva gospodarstva HBŽ, dao je pregled sektora kamenih agregata u ovoj županiji sa ekonomskog aspekta, pregled stanja rezervi, tržišnih cijena proizvoda i pregled količinskih tržišnih udjela domaćih operatera površinskih kopova. Boris Kruk i Željko Dedić sa Hrvatskog geološkog instituta nazočnima su izložili pregled pravnog i regulatornog planiranja agregata na primjeru Hrvatske, te primjere najboljih praksi u planiranju agregata iz Austrije. Vladimir Simić sa Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda u svom izlaganju je obradio metodologiju prikupljanja podataka i analizu potražnje za kamenim agregatima, te se osvrnuo na problematiku nelegalnih iskapanja.

Poseban gost okruglog stola bio je Jim O’Brien, bivši predsjednik Europskog udruženja proizvođača kamenih agregata koje okuplja članove iz EU i šire. Čitavu industriju kamenih agregata u EU čini oko 14.000 kompanija, koje generiraju oko 20 milijarda eura prihoda i ova industrija predstavlja temelj za građevinsku industriju, bez koje ne bi bilo moguće zamisliti današnji način života.

Jim O’Brien je u svojem izlaganju istaknuo da je proces dobivanja koncesija u EU dugotrajan i da nekad traje i do deset godina, a samo trajanje dobivene koncesije je od 5 do 10 godina. Uočio je da je proces dobivanja koncesija u BiH znatno kraći i da je trajanje koncesija puno duže nego u EU, ali isto tako da operateri koji posluju na nelegalan način prejednostavno izlaze na ovo tržište. „Veoma je važno da operateri kamenoloma rade na pošten način, da se posao u kamenolomima obavlja sa što manje prašine i buke, te da transport bude što kvalitetniji. Kada se iskapanje završi treba obaviti kvalitetnu restauraciju“, zaključio je O’Brien.

Nakon teoretskog dijela, sudionici su izuzetno aktivno sudjelovali u diskusiji i predlaganju različitih rješenja za uočene probleme u postojećim praksama upravljanja agregatima i drugim bitnim pitanjima.

Okrugli stol okupio je brojne predstavnike ministarstava iz nekoliko županija F BiH, predstavnike općina Hercegbosanske županije, vlasnike poduzeća koji se bave eksploatacijom kamenih agregata prvenstveno pijeska, šljunka, dolomita i vapnenca, predstavnike znanstvene zajednice povezane s rudarstvom i geologijom, poduzeća iz građevinskog sektora iz regije i BiH, medije i mnoge druge dajući ovom skupu regionalan karakter.