img_8555Školska godina na prostoru Hercegbosanske županije započela je 5. rujna 2016. godine. U osnovne škole u školskoj 2016./2017. godini ukupno je upisano 5005 djece. U prve razrede je upisano 497 djece, što je 28 djece više nego prethodne godine. U srednje škole je upisano 2064 djece. U prve razrede srednjih škola je upisano 560 učenika, što je 167 učenika više nego prethodne školske godine.

Ministarstvo je i ove godine osiguralo besplatne udžbenike za djecu upisanu u prve razrede osnovnih škola. U tu svrhu izdvojeno je 25.000,00 konvertibilnih maraka.

Ministarstvo i ove godine sufinancira prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije. Za ovu namjenu Ministarstvo je planiralo 450.000,00 konvertibilnih maraka. Raspodjela sredstava općinama će se vršiti na temelju podataka dobivenih od škola o relaciji putovanja za svakog pojedinačnog učenika.

Od kapitalnih projekata Ministarstvo je sufinanciralo radove na rekonstrukciji krovišta i postavljanju nove fasade na srednjoj strukovnoj školi „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Livnu, te radove na izgradnji i opremanju deset novih učionica u Srednjoj strukovnoj školi u Tomislavgradu. Također Ministarstvo je sudjelovalo u nabavi različitog nastavnog materijala i opreme.

Nastavni proces započeo je bez većih poteškoća na prostoru cijele Hercegbosanske županije. U dvije navedene srednje strukovne škole početak nastave bio je odgođen za tjedan dana zbog izvođenja radova.

Teškoće u provedbi samog procesa su isti kao i prošlih godina. Postojanje višerazrednih kombinacija u područnim školama ima za posljedicu smanjenu kvalitetu nastavnog procesa. U višim razredima osnovnih, te u srednjim školama poseban problem predstavlja manjak stručnog kadra u nastavi. Posebno nedostaje nastavnika i profesora matematike i fizike. Ministarstvo nastoji riješiti ovaj problem kroz program stipendiranja deficitarnih struka.

Ove školske godine, zbog odluke Vlade Hercegbosanske Županije da neće biti promjena u izboru udžbenika u odnosu na prethodnu školsku godinu, nije bilo samoinicijativnih promjena pojedinih udžbenika od strane nastavnika i učitelja, što je naišlo na pozitivan odjek među roditeljima djece.

Ministarstvo smatra da će rješavanju ovih i sličnih problema u nastavnom procesu pridonijeti skoro donošenje pedagoških standarda za osnovne i srednje škole, koji su preduvjet za reorganizaciju školske mreže na području Hercegbosanske županije. Također, rad Ministarstva i kvalitetu izvođenja nastave uvelike će olakšati formiranje međužupanijskog Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Ministarstvo je i ove godine, vodeći se pozitivnim iskustvima iz prethodnih godina, osiguralo asistente u nastavi za djecu s posebnim potrebama. Kad je riječ o predškolskom obrazovanju Ministarstvo će i ove godine sufinancirati projekt  „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“. Ovaj projekt se provodi u suradnji s UNICEF-om, te je dosad pokazao veoma pozitivne rezultate, te je naišao na odobravanje roditelja i djece. Projekt bi trebao započeti početkom mjeseca studenog.

Što se tiče nastavnog kadra i pomoćnog osoblja u nastavnu 2016./2017. godinu škole su ušle s ukupno 846 djelatnika uposlenih na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama, uključujući i pomoćno osoblje, što predstavlja smanjenje u odnosu na prošlu školsku godinu.