Druge Nacionalne konzultacije (NSC) Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije (BiH) u okviru razvoja koncepta mineralnih sirovina od javnog značaja (MDoPI) održane su 08. lipnja 2017. godine u prostorijama hotela B&M u Livnu, a  sve u cilju da se naprave daljnji koraci ka pronalaženju održivih rješenja za nesmetan pristup ležištima i održivo korištenje mineralnih resursa u Bosni i Hercegovini.

Konzultacijama su nazočili sudionici iz različitih sektora (poduzeća, Federalna ministarstva, Federalni zavodi, NVO, koncesionari, predstavnici općina i dr.) koji su prepoznali važnost teme, a time i potrebu za dodatnom razmjenom mišljenja u korist daljnjeg razvoja koncepta i okvira za provedbu istog.

Na početku programa je riječi dobrodošlice i kratki pozdravni govor u ime Ministarstva gospodarstva i Vlade Hercegbosanske županije uputio gospodin Mate Šiško dipl. ing. rudarstva, pomoćnik ministra gospodarstva.

O projektu MINATURA2020 su govorili Boško Nektarijević, Senior ekspert za EU fondove i  Jovanka Sabljić Project Manager.

Predstavljanje projekta MINATURA2020
Projekt MINATURA2020 je financiran od strane Europske komisije pod okvirnim programom za istraživanja i inovacije Horizon2020. Navedeni projekt je inicijativa za podizanje svijesti o društvenim potrebama za održivom zaštitom mineralnim sirovinama i poziv na raspravu sa svim sudionicima o konceptu mineralnih sirovina od javnoga značenja (MDoPI).

Organizatori su naglasili da je planiranje i upravljanje prirodnim resursima, kao i prostorno planiranje složeno područje za rješavanje, te su pozvani svi zainteresirani sudionici da nazoče konzultacijama o predloženom konceptu i njegovoj budućoj primjeni.

Naglašeno je kako je eksploatacija domaćih ležišta mineralnih sirovina u Europi veoma bitna i važno je da se na održiv način osiguraju i zadovolje sadašnje i buduće potrebe Europskog društva.

Potreban je odgovarajući pristup istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina u Europi i drugdje. Istodobno, potrebe za mineralnim sirovinama društva moraju biti zadovoljene bez narušavanja potreba budućih generacija, što uključuje zaštitu staništa i bioraznolikosti, ostale prirodne resurse, kao što je voda, kulturna baština itd.
Rješavanje problema između ovih različitih načina korištenja zemljišta je kompleksno, kontroverzno i izazovno.

Druge nacionalne konzultacije BiH –Minatura2020

Prezentaciju pod nazivom Strateška važnost mineralnih sirovina za društvo je održao Ivan Mikulić dipl.ing.rudarstva, član užeg odbora Hrvatskog rudarsko geološkog društva Mostar.
Drugu prezentaciju pod nazivom Koncept MdoPI  u ime Federalnog zavoda za geologiju je održao Mr.sc. Alojz Filipović- dipl.ing. geologije.
Nakon predstavljanja projekta i održanih prezentacija prema programu je održana Moderirana radionica i otvorena rasprava o sljedećim temama i pitanjima:

  1. GRUPA 1 – Strateška važnost mineralnih sirovina za društvo

Ključna pitanja za raspravu:

–           Koja je važnost mineralnih sirovina u modernom društvu?
–           Odnos mineralnih sirovina i ostalih prirodnih resursa?
–           Da li je potrebno posvetiti više pozornosti održivom korištenju mineralnih resursa uzimajući u obzir očuvanje rezervi i potrebe očuvanja prirode i okoliša?
–           Razina primjene (lokalna, regionalna, državna, EU)?

  1. GRUPA 2 – Rasprava o predloženoj metodi za MDoPI

Ključna pitanja za raspravu:

–           Kako se očuvanje/zaštita mineralnih sirovina može provesti?
–           Da li predložena metoda ima potencijal da utječe na vaše interese?
–           Rasprava o predloženim parametrima/kriterijima određivanja MDoPI;
–           Što biste htjeli mijenjati u predloženom MDoPI postupku?
–           Što mislite o modelu određivanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja (primjer iz Koprivničko-križevačke županije RH)?

  1. GRUPA 3 – Implementacija MDoPI u proceduri donošenja prostornih planova

Ključna pitanja za diskusiju:

–           Kako koncept  MDoPI može doprinijeti unaprjeđenju prostornog planiranja?
–           Koje korake treba poduzeti kako bi se ovaj koncept uključio u prostorno i strateško planiranje?
Moderirana radionica

Nakon rasprava je uslijedila prezentacija rezultata radionice i donošenje zaključaka:

Potrebno je aktivnije informirati građane, političare, poduzetnike i industriju o značaju i mogućim koristima od mineralnih sirovina u BiH, a posebno suvremenim načinima njihove eksploatacije. Predloženo je unaprjeđenje Nacionalne Strategije o MDOPI, organiziranje stručnih skupova i publikacija, a plan ce se dalje razraditi s partnerima na projektu. Predviđeno je da se maksimalno iskoriste i drugi izvori financiranja, poput IPA II ( Instrumenta za predpristupnu pomoć) za planiranje i pripremu neophodne sektorske dokumentacije i implementaciju regulative na svim razinama.

Neophodno je uključiti tj zaposliti stručnjake u procesu odredjivanja prioriteta u prostornom planiranju i prilikom donošenja regulative, zakona i odluka na svim razinama u BiH. Političari trebaju imati stručne savjetnike prilikom donošenja odluka. Dok je zakone nužno harmonizirati, od razine Federacije do lokalnog razine i uskladiti politiku MDOP s drugim postojećim politikama.

Također je važno da iskusni stručnjaci rudarske i geološke struke iz BiH steknu suvremena znanja kroz dalje usavršavanje i razmjenu znanja s kolegama iz EU. Dok je za omladinu i studente predviđena organizacija popularizacije nauke ali i praktičnog stručnog rada kroz ekskurzije i radionice.

Pokrenuta je inicijativa za detaljno istraživanja ležišta mineralnih sirovina u BiH i njihovu klasifikaciju po novoj metodi tako da svi podaci mogu biti javno dostupni na razini lokanih samouprava i da postoji objedinjena baza podataka na razini BiH o mineralnim resursima od javnog značaja. Utvrđeno je da postoje istraživanja na regionalnom razini i da postoje nalazišta koja se ne koriste. Međutim detaljna istraživanja na lokalu nisu dostupna potencijalnim korisnicima niti zakonodavcima i javna baza podataka će omogućiti transparentnije i kvalitetnije upravljanje resursima.

Program je trajao do 15 sati, a u neformalnom dijelu je nastavljeno druženje uz ručak i razmjenu iskustava sudionika.

Više o projektu na: http://minatura2020.eu/

Koordinator projekta za BiH:

Jovanka Sabljić

Email: sabljic.jovanka5@gmail.com