Ministarstvo raIMG_9966da, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Udrugom „Mreža žena policajaca“ iz Sarajeva u okviru projekta održala je danas u Hotelu „Park“ u Livnu radni sastanak, odnosno radionicu.

Osim organizatora sastanku su nazočili i predstavnici centara za socijalni rad s područja Hercegbosanske županije, predstavnici MUP-a Hercegbosanske županije, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnica Centra za mentalno zdravlje i drugi koji su direktno i indirektno vezani za suzbijanje problema nasilja u obitelj u Hercegbosanskoj županiji.

Stručni savjetnik Gender centra Federacije BiH, Zlatan Hrnčić, govorio je o Strateškom okviru djelovanja u oblasti nasilja u obitelji, statistikama nasilja u obitelji, te bazi podataka.

Poseban naglasak je stavljan na bazu podataka o nasilju u obitelji koja predstavlja prvi sveobuhvatni izvor informacija o svim slučajevima nasilja u obitelji u Federaciji BiH koji su prijavljeni policiji, socijalnim radnicima, sigurnim kućama i na SOS linijama za pomoć žrtvama nasilja u obitelji. IMG_9967

O preventivnom djelovanju postupanja u slučajevima nasilja u obitelji, prijavljivanju nasilja u obitelji, postupanju policije i pravosudnih organa, te zaštiti žrtava nasilja u obitelji i radu s osobama koje su počinile nasilja govorila je predsjednica Udruge „Mreža žena policajaca“ Sarajevo, Suvada Kuldija.

Svrha ovakvih sastanaka i radionica je u multisektorskom pristupu problemu, mogućnost dodatne edukacije, kao i razmjene iskustava između kolega kako bi se osigurao kontinuirani rad u suzbijanju ovoga velikoga društvenog problema, problema nasilja u obitelji.

Udruga „Mreža žena policajaca“ iz Sarajeva provodi u ove radionice uz podršku Misije OESS-a u BiH i Gender centra Federacije BiH u suradnji s Koordinacijskim tijelom.