Od 8. do 10. prosinca 2017. godine u organizaciji Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) sa GSS Hercegbosanske županije kao domaćinom u Livnu je održan tečaj za spašavatelje tragače. Na tečaju su sudjelovali spašavatelji i suradnici GSS Hercegbosanske županije iz Kupresa, Glamoča, Tomislavgrada, Livna, pripadnici specijalne policije MUP a HBŽ,  članovi HGSS Posušje i članovi PD Cincar Livno. Tečaj su uspješno završila 33 buduća spašavatelja tragača.

Na tečaju je sudjelovalo šest instruktora GSSuBiH, te su održana predavanja, demonstracije i praktične vježbe iz moderne teorije potrage: tragovi i dokazi, baza potražne akcije, što svaki spašavatelj treba znati o potragama, brifing i debrifing, vođa potražnoga tima, upitnik o nestaloj osobi, procjena hitnosti, orijentacija i topografija, digitalna kartografija, rad sa gps uređajima, rad sa potražnim psima i osnove medicine gorskog spašavanja.

U nedjelju 10. prosinca GSSuBiH je po prvi put održao polaganje za zvanje spašavatelj tragač koji je uspješno položilo deset članova GSS HBŽ te dobilo licencu. Ispit se sastojao od pismenoga i usmenoga djela, te rada simulacije potrage na terenu u koju su bili uključeni i ostali polaznici tečaja i sa kojom je ovaj tečaj uspješno završio.