Tim za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije danas, 4. svibnja 2018. godine održao je obuku  na kojoj je izvršeno praktično osposobljavanje kontakt osoba sa županijskih razina vlasti. Današnja obuka provedena je  sukladno planiranim obvezama iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016.-2019.  posebno iz Strateškog cilja 5. navedenog Akcijskog plana, koji glasi: “Redovito praćenje provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana i osiguravanje kontinuiranog funkcioniranja sustava za izvještavanje o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana”.

Tim za sprječavanje korupcije  Hercegbosanske županije pripremao je uvjete za primjenu aplikacijskog računalskog rješenja koje je razvila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) i koje će uvažiti  potrebe i specifičnosti svih subjekata provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata Vlade Hercegbosanske županije u domeni sektorskog strateškog planiranja i izvještavanja u oblasti borbe protiv korupcije.

Računalna aplikacija posvećena je Proaktivnom monitoringu provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata u Hercegbosanskoj županiji i razvijena je pod pokroviteljstvom Misije OESS-a u BiH.

Treći krug praktičnog osposobljavanja kontakt osoba sa županijskih razina vlasti održat će se sljedeći tjedan.