Ministri Hercegbosanske županije dr.Darko Horvat, Ante Krajina, Filip Zrno i Slavko Materić zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i prognanih, Ministarstva za izbjegle i prognane osobe RS, predstavnikom Catholic Relief Services, načelnicom općine Drvar i veleposlanikom Kraljevine Nizozemske u Sarajevu nazočili su jučer na ceremoniji otvaranja adaptiranog stambenog objekta u Drvaru, koji je ujedno postao i dom za 40 obitelji, koje imaju status povratnika i izbjeglih osoba. Stambeni objekt sagrađen je u okviru programa „Socijalno stanovanje u BiH“ , a njegova vrijednost procjenjuje se na 1.000 000,00 KM koja je najvećim djelom financirana od strane Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske, Federalnog ministarstva ranjenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe RS-a kao i Vlade Hercegbosanske županije. Kao realizator ovog projekta ističe se Američka katolička humanitarna i razvojna agencija (CRS) u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, općinom Drvar i nevladinom organizacijom “Izbjeglički servis za povratak” iz Drvara. Ministri Hercegbosanske županije dr.Darko Horvat i Ante Krajina te načelnica općine Drvar Anka Papak.-Dodik presjekli su crvenu vrpcu i na taj način novoadaptirani stambeni objekt pustili u uporabu. Ministar Horvat na kraju je izjavio da je ovo riječ o jednom od najhumanijih projekata koji se odnose na općinu Drvar u korist čovjeka, odnosno vraćanja ljudskog dostojanstva.