Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije zajedno sa ravnateljima domova zdravlja, predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za zdravstveno osiguranje održati će sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva 23. 5. 2012. godine s početkom u 9.00 sati u Velikoj dvorani zgrade Vlade Hercegbosanske županije.

Tema sastanka je potpisivanje ugovora o prijenosu vlasništva nad opremom i urađenim građevinskim radovima na ambulantama obiteljske medicine na području Hercegbosanske županije te prezentacija rezultata reforme primarne zdravstvene zaštite i aktivnosti vezanih za nastavak Projekta jačanja zdravstvenog sektora-HSEP-a.