Na inicijativu WWF-a u Livnu je održan prvi sastanak Suradničkog vijeća za razvoj Livanjskog polja, na kojem su se birali članovi Vijeća između 90 različitih dionika u ovom području.  Članovi Vijeća su postali predstavnici vlade i skupštine županije, općina, interesnih skupina kao što su poljoprivrednici i industrija te predstavnici međunarodnih organizacija (Ramsarske konvencije i WWF-a) i udruga građana. Vijeće je usvojilo i Izjavu s Karmela u kojoj pozivaju na otvorenu raspravu o problemima ovog područja i jačanje suradnje različitih dionika.„Sretni smo što su različite interesne skupine s područja Livanjskog polja usvojile zajedničku viziju razvoja ovog područja. Iskreno se nadamo da će se rad Suradničkog vijeća u skoroj budućnosti vidjeti kroz konkretne projekte koji doprinose održivom razvoju Livanjskog polja“, rekao je Mato Gotovac iz WWF-ovog Mediteranskog programa.

Sudionici sastanka su identificirali probleme, otvorena pitanja i prioritete rada budućeg Suradničkog vijeća za Ramsarsko područje Livanjskog polja. Složili su se da bi prioriteti u budućem radu Suradničkog vijeća trebali biti rješavanje problematike gospodarenja otpadom i otpadnih voda, izrada plana upravljanja Ramsarskim područjem te suradnja u pristupanju EU fondovima.

Goran Gugić, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, je u svojoj prezentaciji „Kreni od bilo kuda, samo kreni“ prenio iskustva stečena u Hrvatskoj u radu suradničkih vijeća za Park prirode Lonjsko polje kao i Srednju Posavinu.

„Uspostava suradničkog vijeća potiče iz dobre volje i interesa dionika i stvara platformu za raspravu o problemima, mogućim rješenjima i daljnjem razvoju određenog područja. Osiguranje integriteta prirodnih i kulturnih vrijednosti i ključnih ekoloških procesa je osnovno načelo rada suradničkog vijeća, koje mora biti aktivno tako na razini planiranja kako i u radu na terenu“, dodao je Gugić.

U isto vrijeme organizirana je i izložba slika fotografa Andrije Vrdoljaka u suradnji sa Elio della Ferrera i Michelom Guntherom, koja prikazuje iznimne prirodne ljepote Livanjskog polja i podsjeća na nužnost bolje zaštite i upravljanja ovog iznimnog područja.