Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je dana 03. veljače 2012. godine primilo predujam u iznosu od 33.292 eura ili 65.113,49 KM za projekt “Uspostavljanje i jačanje mrežne infrastrukture malih aerodroma na sjevernom Jadranu i predalpskom području” –  A3-NET, čime su osigurane pretpostavke za uspješan nastavak implementacije projekta odnosno izgradnju hangara i izradu projektne dokumentacije na športskom letjelištu Brda. Premda su projekti sufinancirani putem Programa IPA Jadranska suradnja, implementiraju na način da prijavitelj plaća troškove vlastitim sredstvima, te da mu se sredstva refundiraju periodično u tranšama, Europska Komisija također osigurava i predujam u iznosu do 25% vrijednosti koju sufinancira EU, što je propisano člankom 128. Uredbe o implementaciji IPA sredstava.