Stalne novčane pomoći za 970 korisnika socijalno ugroženih osoba isplaćene su za cijelu prošlu godinu. Pomoćnik ministra za socijalnu skrb Milan Mihaljević izrazio je zadovoljstvo što su redovito isplaćivane socijalne naknade unatoč teškoj situaciji u Proračunu. Mihaljević je dodao da su jedino problem isplate porodiljinih naknada za žene –majke uposlene. Te uplate kasne već duže vrijeme, a tijekom ove godine nastojat će se izmiriti sva dugovanja na ime porodiljinih naknada.