U cilju jačanja borbe protiv korupcije i provedbe konkretnih aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016. – 2019. godine nužno je što skorije određivanje kontakt osoba u javnim institucijama i javnim poduzećima na svim razinama vlasti u Hercegbosanskoj županiji.

Koordiniranost i efikasnost provedbe antikorupcijskih mjera i aktivnosti u javnim institucijama i javnim poduzećima u mnogome ovisi od brzine, komunikacije i protočnosti informacija.

Iz Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije i Akcijskog plana koji predstavlja njenu provedbu proizilaze obveze koje mogu biti brojne i kompleksne za što je potrebna koliko je moguća stabilnija, brža i lakša komunikacija između Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije i javnih institucija te javnih poduzeća koji imaju obveze iz njih, rečeno je to danas na održanom sastanku u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu na kojem su sudjelovali predsjednik Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije, Adis Čoban, član tog Tima Ivica Šimić i predstavnici općina s područja Hercegbosanske županije.

Naglašeno je kako je zbog toga neophodno da se u javnim institucijama i javnim poduzećima na svim razinama u Hercegbosanskoj županiji odaberu kontakt osobe. Time će se osigurati učinkovita dvosmjerna komunikacija i veća garancija za provedbu obveza iz strateških dokumenata.

Kontakt osoba će kao koordinator za provedbu aktivnosti iz Akcijskog plana u određenoj javnoj instituciji ili javnom poduzeću na koje se odnose obveze iz strateških dokumenata, biti suradnik i temeljna točka koordinacije i komunikacije Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije s javnom institucijom odnosno s javnim poduzećem u kojem se vrši provedba antikorupcijskih aktivnosti.

Kontakt osoba će biti mjerodavna za provedbu obveza određenih Strategijom i Akcijskim planom i vršit će izvješćivanje o stanju provedbe tih obveza prema Timu za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije.

Istodobno poslovi i mjerodavnosti kontakt osobe će u perspektivi obuhvaćati i druge antikoruptivne aktivnosti koje će u kasnijoj fazi provedbe Strateških dokumenata biti posebno dogovorene između Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije i kontakt osobe.

Odabir i imenovanje kontakt osobe će vršiti rukovoditelj javne institucije, organa ili subjekta koji ima obveze iz Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016.-2019. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije HBŽ-a u tom razdoblju.

Prije ovih započetih aktivnosti na općinskoj razini krenule su identične aktivnosti na županijskoj razini vlasti, odnosno imenovanje kontakt osoba u svim javnim institucijama i javnim poduzećima Hercegbosanske županije.