Jučer je u zgradi vlade održan sastanak ravnatelja centara za socijalnu skrb Hercegbosanske županije s resornim ministrom Dr. Darkom Horvatom. Na sastanku se raspravljalo o načinu rada prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i stupnja težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja, vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti osobe i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho- fizičkom razvoju te rješavanju tehničih problema s kojima se povjerenstvo susreće. Također se raspravljalo o uvođenju novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe za osobe sa 90 i 100%-tnim invaliditetom. Donošenjem županijskog propisa o visini novčane naknade za potporu i njegu od strane druge osobe obavjestit će se sve osobe s pravom na ovu novčanu naknadu putem sredstava javnog informiranja. O primjenjivosti Zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije iz 1998. godine donesen je Zaključak da se pristupi izradi novog teksta Zakona. Centri su istaknuli zadovoljstvo sa resornim ministarstvom te činjenicom da se sve socijalne i porodiljne naknade uplaćuju redovito