Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat primio je danas u svom uredu članove sindikata liječnika, članove sindikata medicinskih sestara i tehničara te članove sindikata pomoćnih radnika u djelatnosti zdravstva Hercegbosanske županije.
Povod ovog sastanka je jučerašnji jednosatni štrajk upozorenja radi izmjene i dopune kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 2007. godine.
Ministar je saslušao cijelu problematiku,  dao podršku u smislu zakonskih okvira relevantnih prema kolektivnom ugovoru iz 2007. godine te dodao da treba ići u pravcu nalaženja rješenja u obostranu korist.
Financiranje i provedba kolektivnog ugovora je u nadležnostima županijskih Vlada te će resorni ministar upoznati  članove Vlade s glavnim značajkama ovog ugovora.
Ministar je izjavio da treba braniti dignitet, zdravstveno dostojanstvo uposlenih te nastojati da se cjelokupni status uposlenika u zdravstvu poboljša.