Prof. dr. Ljerka Ostojić, novoizabrana rektorica Sveučilišta u Mostaru, boravila je jučer u radnoj posjeti u Hercegbosanskoj županiji, a u zgradi Vlade primili su je predsjednik Branko Ivković i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Petar Galić.

Na sastanku je bilo govora o financiranju Sveučilišta u Mostaru od strane Hercegbosanske županije, kao jednog od suosnivača ove ustanove.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa je iz Proračuna Hercegbosanske županije samo u 2013. godini za potrebe ovoga Sveučilišta izdvojilo 700.000,00 KM, od čega je 600.000,00 KM namijenjeno samom Sveučilištu, 95.000,00 KM Studentskom centru i 5.000,00 KM Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, a približan iznos planira se svake godine u Proračunu ove županije.

Prof. dr. Ostojić je izrazila zahvalnost i zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, izrazivši nadu da će se financiranje nastaviti u intenzitetima kao protekle dvije godine, te da će Vlada ove županije razmotriti i donijeti pozitivnu Odluku glede podmirivanja obveza nastalih prema Sveučilištu u 2007., 2008. i 2010. godini.