Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  u suradnji s  Hrvatskim geološkim zavodom poziva Vas  na regionalnu radionicu u okviru projekta Održivo Upravljanje Kamenim Agregatima (Sustainable Aggregates Resource Management – SARMa), koja će se održati  12. i 13. listopada  2011. godine  u Livnu. 

Radionica je namijenjena donositeljima odluka na županijskim i entitetskim razinama vlasti, ali i koncesionarima i drugim zainteresiranim stranama. Cilj radionice je, uz prezentaciju lokalnog i regionalnog stanja u oblasti rudarstva i geologije, također upoznati sudionike sa samim projektom SARMa, EU legislativom i aktualnim trendovima u branši rudarstva i geologije, posebice koji se tiču reciklaže i prezentacije dobrih praksi, ali i planiranja održivog snabdijevanja kamenim agregatima. Radionica će također biti prigoda  za stvaranje čvršćih veza s domaćim kolegama i razmjenu iskustva. 

U realiziranju  projekta sudjeluje 14 partnera iz različitih zemalja EU kao i iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo. Vodeći partner je Geološki zavod Slovenije. Projekt se bavi održivim upravljanjem kamenim agregatima uzimajući u obzir različite relevantne faktore kao što su legislativa i mineralne politike, eksploatacija i briga za okoliš, ilegalni kamenolomi, recikliranje, primjeri dobre prakse, održivo snabdijevanje, preporuke za donositelje odluka i kreatore politika itd. Detaljnije informacije se mogu pronaći na službenoj web stranici projekta: http://www.sarmaproject.eu