Uprava za ceste Hercegbosanske županije u proteklih je mjesec dana, a nakon uspješno okončanih postupaka javne nabave, potpisala i započela realizaciju sljedećih značajnijih ugovora:

– Okvirni sporazum u svezi radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa-Blidinje potpisan dana 26.08.2014. godine. Vrijednost Okvirnog sporazuma je 1.281.561,12 KM s uračunatim porezom, odnosno maksimalno 2.000.000,00 KM s uračunatim porezom. Izvođači radova su LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno.

– Okvirni sporazum u svezi radova izvanrednog održavanja i sanacije županijskih cesta u 2014. godini potpisan dana 26.08.2014. godine. Izvođači  radova su LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno a vrijednost Okvirnog sporazuma je 1.486.754, 01 KM s uračunatim porezom odnosno maksimalno 1. 500.000,00 KM s uračunatim porezom.

Na temelju ovog Okvirnog sporazuma zaključena su i tri pojedinačna ugovora čija je realizacija u tijeku i to: Ugovor o izvođenju radova sanacije županijske ceste R419a, dionica Tomislavgrad- Lipa, Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja županijske ceste R415 Kupres- Blagaj i Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja županijske ceste R408, dionica Glavica- Rore.

– Ugovor o pružanju usluga izrade projekta rekonstrukcije regionalne/županijske ceste R419a, dionica Svinjača- Blidinje (L=cca 4,6km) potpisan dana 11.09.2014. godine. Projektant je PRONASA d.o.o. Sarajevo a vrijednost Ugovora je 23.400,00 KM s uračunatim porezom.

Pored naprijed navedenog Uprava za ceste Hercegbosanske županije trenutačno provodi neophodne aktivnosti u svezi realizacije Programa investiranja kreditnih sredstava namijenjenih općinama Drvar i Livno, a koji je Vlada Hercegbosanske županije usvojila Odlukom  broj 01-02-152-2/14, od 10.09.2014. godine.

Navedenim Programom se pristupa financiranju projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije iz realiziranih kreditnih sredstava u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Ovih dana se također privode kraju i radovi na asfaltiranju-ugradnji gornjeg nosivog sloja od bitumeniziranog materijala na županijskoj cesti R416a Prolog-Vaganj (granica RH), čime se stvaraju neophodne pretpostavke za puštanje ove ceste u promet. Vrijednost ovih radova iznosi 3.600.000,00 KM.