U Livnu je od 2. do 4. lipnja u službenoj posjeti institucijama Vlade Hercegbosanske županije i razmjeni iskustava boravilo pet mladih državnih službenika iz cijele BiH. Posjeta mladih državnih službenika je jedna od aktivnosti projekta „Program EU za mlade državne službenike u BIH“ kojeg provodi British Council u BIH  u suradnji sa institucijama svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Pri dolasku u Livno održan je prigodni sastanak dobrodošlice s predsjednikom Vlade Hercegbosanske županije Ivanom Vukadinom i ministrima, gdje je naglašena spremnost  Vlade za suradnju u ovom i sličnim projektima. Sektor za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije, zajedno sa ostalim  institucijama nadležnim za koordinaciju poslova europskih integracija u Hercegovačko-neretvanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji, je imao ulogu koordinirajuće institucije u procesu organizacije razmjene iskustava  na temu razvoja institucionalnih kapaciteta kroz digitalizaciju procesa, procedura i protokola kao i unificiranog informacijskog menadžmenta.

Vlada Hercegbosanske županije je početkom 2021. godine  potpisala Memorandum o suradnji na implementaciji projekta „Program EU za mlade državne službenike u BiH“ sa British Council-om.  Projektom se, osim razvoja kapaciteta i povezivanja institucija koje obavljaju poslove europskih integracija, jačaju i temeljne  kompetencije znanja engleskog jezika i kapaciteti za izradu politika u određenim sektorima.