Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darko Horvat uputio je pismeni dopis Upravnom vijeću i ravnatelju Doma zdravlja Drvar u kojem je zatražio elaborat o povijesti organizacije zdravstvene zaštite u vrijeme postojanja Regionalnog centra i Opće bolnice u Drvaru. Ministar Horvat je istaknuo da je drvarski Dom zdravlja bio regionalni zdravstveni centar i opća bolnica u kojoj se liječilo stanovništvo općina Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo. S obzirom da i dalje postoje potrebe stanovništva spomenutih općina za zdravstvenim uslugama, ministar Horvat je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije pokrenuo inicijativu koja ima za cilj proširenje djelatnosti u Domu zdravlja. Proširenje bi se odnosilo na organiziranje dnevne bolnice odnosno stacionara za dnevni smještaj bolesnika. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi prognanih poduzet će slične inicijative i u drugim zdravstvenim ustanovama.