IMG_8326Prema nacrtu Proračun Hercegbosanske županije za 2016. godinu iznosit će 75.837.372,00 KM. Ukupni prihodi i primitci istovjetni su ukupnim rashodima i izdacima. Proračun je uravnotežen tako da je prihodovna i rashodovna strana izbalansirana, istaknuto je na jučerašnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije. Utvrđeni Nacrt Proračuna  Hercegbosanske županije za tekuću godinu bit će upućen u formi prijedloga na narednu sjednicu Skupštine Hercegbosanske županije. Vlada je utvrdila i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za ovu godinu. 

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju peteročlane Radne skupine za pripremu strateških dokumenata u resoru prometa za razdoblje 2016.-2025. godine. U Radnu skupinu bit će imenovani po jedna predstavnik Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, potom Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Vlade Hercegbosanske županije, Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije i Uprave za ceste Hercegbosanske županije. Inicijativom Ministarstva komunikacija i prometa BiH po zahtjevu Međunarodnih financijskih institucija pokrenuta je izrada Strategija prometa.
Izrada i usvajanje strateških dokumenata u resoru prometa i komunikacija BiH jedan je od preduvjeta u procesu pristupanja CU, kao i za apliciranje i dobivanje sredstava za projekte iz različitih fondova (IPA, WBIF, EIB, EBRD, …). Okvirna Strategija prometa u BiH temelji se na sektorskim strateškim dokumentima entiteta, županija i Distrikta Brčko BiH koji u izvornom obliku trebaju predstavljati anekse okvirnog dokumenta u tekstovima u kojima su usvojeni od strane entiteta, županija i Distrikta Brčko BiH. Cilj Okvirne strategije prometa BiH bit će osiguranje relevantne informacije i analize prometnog sektora u BiH na svim razinama, te da predstavi dugoročnu viziju planova, vezano za promet i prometnu infrastrukturu svih razina vlasti, s posebnim osvrtom na obveze iz procesa pridruživanja BiH EU i sudjelovanja BiH u regionalnim prometnim organizacijama. Također, temeljni ciljevi strateškog razvoja u BiH bili bi jedinstveni na svim razinama vlasti i prethodno usuglašeni na razini koordinacijskog tima za izradu strateških dokumenta u BiH koji bi bio formiran od predstavnika svih nadležnih organa u BiH.

Vlada je na sjednici donijela i Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za potpisivanje Sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj suradnji između Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Svrha Sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj suradnji između Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije je uspostavljanje efikasnijih oblika pružanja pomoći i suradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta, zajedničke policijske obuke, razmjene informacija i razmjene policijskih iskustava.
Tijekom sjednice ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegbosanske županije, Ivica Brešić, temeljito je i precizno informirao Vladu o Q groznici i pristiglom Rješenju glavnog federalnog veterinarskog inspektora u postupku suzbijanja te zarazne bolesti kod koza vlasnika Ante Šarca iz Mandina sela u općini Tomislavgrad. Ministar Brešić naglasio je kako Ministarstvo kojem je na čelu pomno prati cijeli ovaj slučaj. Federalno Ministarstvo se već mjesec dana nije uključilo u rješavanje ovog problema. Predložio je a Vlada jednoglasno prihvatila i donijela Odluku da u saniranju štete Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije sudjeluje s 50% posto sredstava u saniranju štete na toj farmi koza i doneseno je Rješenje da se uputi zahtjev Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da i to Ministarstvo sudjeluje u preostalom dijelu nadoknade nastale štete.

U jednom dijelu sjednice Vlada je utvrdila prijedlog Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2016. godinu i Odluku o izvršenju toga plana u ovoj godini. Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije bit će upućen u skupštinsku proceduru Hercegbosanske županije.
Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela i Rješenje da se mr. sc. Orjana Semren, dr. vet. med. imenuje na radno mjesto ravnatelja Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na razdoblje od 3 mjeseca.
Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava Domu zdravlja Livno u iznosu od  7.000,00 KM. Ova financijska sredstva Domu zdravlja Livno kao pomoć bit će uložena u nabavu električnog ginekološkog stola.

Također, donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Udruženju lovaca „Drvar“ iz Drvara u iznosu od 1.500,00 KM.
Vlada je donijela i Odluku o financijskoj potpori Košarkaškom klubu „Livno“ u iznosu od 5.000,00 KM.

Točke 4,5,7 i 8 na jučerašnjoj sjednici Vlade skinute su s dnevnog reda.