Federalni Zavod za zapošljavanje u 2017. godini pokrenuo je realizaciju Programa pripreme za rad – obukom do uposlenja. Cilj Programa je omogućiti pripremu za rad kroz obuku i osposobljavanje u konkretnom poslovnom okruženju, za 600 osoba, od kojih će se uposliti najmanje 420 osoba.
Upravni odbor Federalnog zavoda za upošljavanje na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donio je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Programa pripreme za rad 2017  – Obukom do uposlenja.

Izmjene i dopune Programa pripreme za rad 2017  – Obukom do uposlenja i Program pripreme za rad 2017 – Obukom do uposlenja, kao i Odluku Upravnog odbora Federalnog Zavoda za upošljavanje možete pogledati i preuzeti u rubrici Pozivi s viših razina vlasti.