U povodu obilježavanja 01. ožujka Svjetskog dana civilne zaštite, odnosno Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni stožer civilne zaštite je u srijedu 04.ožujka 2015. godine u sali Hotela Hollywood u Sarajevu organizirao svečanu dodjelu priznanja i nagrada najistaknutijim kolektivima i pojedincima.

Tom prigodom dodijeljena je Zahvalnica Upravi civilne zaštite Hercegbosanske županije za uspješnu suradnju i doprinos u izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zahvalnica deminerskom timu Federalne uprave civilne zaštite Livno na uspješnom angažiranju na provedbi mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za vrijeme trajanja poplava u posavini 2014. godine. 

Na svečanosti, najviše priznanje civilne zaštite Plaketu civilne zaštite dobio je Frano Laštro, direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za izuzetan doprinos u organiziranju, opremanju i jačanju sustava zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.