Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH) i Njemačka vladina razvojna agencija u okviru programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj njemačkog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj, u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, vas ovim putem pozivaju na INFO DAN na temu „ Priprema i financiranje projekata za malo i srednje poduzetništvo sa naglaskom na poljoprivredu i ruralni razvoj” koji će se održati u srijedu, 17.09.2014. godine s početkom u 10 sati u PTC-u Forum u Livnu.

Na prezentaciji će biti predstavljene mogućnosti pripreme i financiranja projekata za malo i srednje poduzetništvo sa naglaskom na iskustva Republike Hrvatske u pripremi i financiranju projekata iz EU i domaćih razvojnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj.