Zbog povećane opasnosti od požara, posebno na otvorenom prostoru, u ljetnom razdoblju zbog visokih temperatura i sušnog vremena, svake godine izbije veliki broj prostornih požara  koji su prouzrokovani u većini slučajeva uslijed ljudske nepažnje – nepropisnog obavljanja radnji spaljivanja korova, suhe trave, strništa, poljoprivrednih i drugih otpadaka odnosno loženja vatre na otvorenom prostoru.

Neodgovoran odnos prema mjerama zaštite od požara može dovesti i do ugrožavanja ljudskih života, materijalnih dobara te narušavanja šumskog i livadskog eko sustava. Iz navedenih razloga nameće se potreba za dodatnim planiranjem, organiziranjem i provedbom mjera i radnji zaštite od požara na svim mjestima, objektima i prostorima koji mogu biti ugroženi, kao i povećani nadzor nad provedbom tih mjera od strane nositelja zaštite od požara u skladu s važećim propisima koji reguliraju pitanja iz oblasti zaštite od požara.

U cilju poduzimanja svih mjera i aktivnosti zaštite od požara potrebito je da sve pravne i fizičke osobe – vlasnici ili korisnici šuma na području Hercegbosanske županije poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite od požara, organiziraju službe za motrenje i dojavu požara, izgradnju i održavanje protupožarnih putova u šumama, osiguranje opreme i sredstva za gašenje šumskih požara i kontrolu zabrane loženje vatre na otvorenom prostoru.

Uz pojačani inspekcijski nadzor, a u suradnji s nadležnim policijskim i pravosudnim organima provoditi će se aktivnosti na pronalaženju i procesuiranju pravnih i fizičkih osoba za koje postoji osnovana sumnja da su izazvale požar, radi utvrđivanja odgovornosti.

Ako građanin ne postupi na propisan način predviđene su i kazne u iznosu od 250,00 do 750,00 KM, a pravna osoba kazniti će se u novčanom iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM temeljem županijskog Zakona o zaštiti od požara.

U slučaju pojave požara građani su dužni sami pristupiti gašenju početnih požara a ako  požar ne mogu ugasiti potrebno je odmah obavijestiti Vatrogasno društvo na broj telefona 123, Policiju na broj telefona 122 ili Županijski operativni centar civilne zaštite 034/200-965 priopćeno je iz Županijske uprave civilne zaštite.