Kao što je poznato većina namirnica sadrži u sebi određeni broj bakterija koji u malom broju nije patogen za ljudski organizam i ne uzrokuju nikakve smetnje. No, ako se namirnice ne čuvaju u odgovarajućim uvjetima, bakterije se počinju ubrzano razmnožavati i mogu uzrokovati trovanje. Bakterije su osobito podložne razmnožavanju pod utjecajem visokih temperatura zbog čega su trovanja hranom najčešća ljeti. U posebno kvarljivu grupu namirnica spadaju meso, riba, nepasterizirano mlijeko i mliječni proizvodi, jaja i razni kolači. Pravilno rukovanje navedenim namirnicama, te skladištenje, transport i držanje u hladnom lancu nužni su za osiguranje zdravstvene ispravnosti i neškodljivosti za potrošače.

Ovih dana česte su pritužbe građana vezano za kvalitetu i higijenski status kupljenih namirnica, a i mi sami smo tijekom redovnih inspekcijskih kontrola utvrdili da se u mesnicama meso uglavnom drži van rashladnih vitrina ovješeno na kuke ili poredano na pultove, u trgovinama mješovitom robom posebno jaja a ponekad i mliječni proizvodi drže se izvan rashladnih vitrina često u ne klimatiziranim prostorijama, dok se na tržnicama prodaju mliječni proizvodi i jaja koji su ponekad satima izloženi suncu i visokim temperaturama.

Stoga, upozoravamo sve pravne i fizičke osobe koje stavljaju u promet lako pokvarljive namirnice da osiguraju odgovarajući temperaturni režim za skladištenje, transport i čuvanje istih i to: za jaja 10°C, tvrdi sir 8°C, jogurt i svježi sir 4°C, svježe meso 4°C i kolače 4°C, kako bi se izbjeglo zagrijavanje spomenutih namirnica, a time i razmnožavanje bakterija u njima. Ukoliko nadležne inspekcije (sanitarna i veterinarska) tijekom svojih redovnih kontrola ili po dojavama građana utvrde da nije osiguran odgovarajući temperaturni režim za lako pokvarljive namirnice, ne samo da će neškodljivo ukloniti namirnice sumnjivog higijenskog i zdravstvenog statusa, nego će počinitelje sankcionirati sukladno važećim zakonskim propisima. Na taj način, kao i učestalijim uzorkovanjem, želimo da zaštitimo potrošače od trovanja higijenski neispravnim (pokvarenim i kontaminiranim) namirnicama u ove vruće ljetne dane.