U povodu predstojećih športskih,vjerskih i drugih tradicionalnih okupljanja, a u cilju zaštite ljudi od trovanja higijenski neispravnom hranom, Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije obavještava sve pravne i fizičke osobe koje namjeravaju stavljati u promet za javnu potrošnju namirnice i piće na navedenim okupljanjima da će nadležni inspektori i ove godine obavljati nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata koji reguliraju ovu problematiku, s naglaskom na slijedećem: 1. posjedovanje rješenja o registraciji djelatnosti prometa hrane;
2. posjedovanje rješenja od nadležnog općinskog tijela o ispunjenju uvjeta za promet namirnica i pića van objekata i prostorija registriranih za tu djelatnost;
3. posjedovanje dokaza o zdravstvenoj ispravnosti namirnica (2a obrazac);
4. posjedovanje računa-otpremnica za namjernice i piće;
5. posjedovanje sanitarnih knjižica za osobe koje manipuliraju hranom;
6. osiguravanje higijenskog pribora za manipuliranje namjernicama i higijenskog pakovanja i posluživanja namjernica.

Neposjedovanje bilo kojih od navedenih dokumenata bit će razlogom zabrane prometa namirnica i pića i sankcioniranja osoba zatečenih u obavljanju nezakonitih radnji.